Certifikat | A-hus
Hoppa till innehållet

EU-Certifierade för passivhus med solid trästomme

A-hus tillhör en av få tillverkare som innehar EU-certifikat för passivhus med solid trästomme. Med trästomme bygger vi kostnadseffektivare och mer klimatsmart. Vi har utvecklat konstruktioner som ligger till grund för certifikatet som utfärdats av Passive House Institute i Tyskland.

A-hus är en av få tillverkare som lyckats certifiera konstruktionen med solid trästomme. De tillverkare av passivhus som är certifierade idag bygger annars med lättreglar. Att bygga med solid trästomme har flera fördelar menar Anders Carlsson, teknisk chef på A-hus. 

- Dels är konstruktionen intressant eftersom prisbilden blir lägre och dels öppnar vi upp för nya möjligheter att bygga på höjden inom vissa ramar, förklarar Anders Carlsson. Vid byggnation av passivhus är det en fördel att bygga kompakta byggnader på höjden. Då räknas energiförbrukningen hem ännu lättare. 

A-hus utvecklar nya byggtekniker

Certifikatet erhölls av tyska Passivhaus GmbH, där professor Dr. Wolfgang Feist är en förgrundsfigur. Wolfgang Feist är grundaren till Passive House Institute och en pionjär inom passivhusbyggnation i Europa och står för många nya influenser idag. Att utveckla nya byggtekniker är ett arbete A-hus prioriterar högt för att erbjuda klimatsmarta huslösningar. 

- Hela vår passivhuskonstruktion är certifierad, såväl väggar, tak och anslutningar vid mellanbjälklag och mot
betongplattan. De delar som inte ingår i certifikatet är tillval som fönster och ytterdörrar, men där kan vi ändå påverka genom att välja leverantörer som har rätt och godkända produkter, tillägger Anders Carlsson.

Certifikatet visar att de prefabricerade enheterna och konstruktionen klarar nivåer som ligger under passivhusnormerna för energiförbrukning samt lufttäthet i flera europeiska länder.

Produkten har lagts i kundvagnen

Är du privatkund och intresserad av våra villor? Besök a-hus.se!